top of page

UW PRIVACY

Algemeen 

Ondanks de constante zorg die Levens-Kracht aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.  

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.  

 

Auteursrecht 

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Levens-Kracht. (ook niet via of voor een eigen netwerk).  

Levens-Kracht  kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.  

 

Aansprakelijkheid 

Levens-Kracht sluit alle en elke vorm van aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen.   

 

Privacy statement 

Persoonlijke gegevens

Wanneer u op de site persoonlijke gegevens invult, verzamelt Levens-Kracht persoonlijke gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, en ev. adres. Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor ze ingevuld zijn, zoals aanvraag informatie, inschrijving workshop en/of inschrijving nieuwsbrief. Wanneer u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden en dan worden uw gegevens onmiddellijk uit het bestand verwijderd.

Uitschrijven op de nieuwsbrief kan steeds via een link in de nieuwsbrief zelf of op eenvoudige vraag via mail of invulformulier.

Persoonlijke gegevens zullen niet aan derden gegeven worden.

 

Levens-Kracht maakt gebruik van het Wix.com platform. Wix.com voorziet Levens-Kracht van een online-platform waardoor u zich kan inschrijven op workshops of de nieuwsbrief. Uw persoonlijke informatie wordt bewaard via Wix.com’s data opslag en database en algemene Wix.com toepassingen (applicaties). Zij bewaren jouw informatie op een beveiligde server achter een fire-wall.

 

Cookies

Uw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van cookies. De informatie die de site via deze cookies verzamelt, wordt door Wix.com/Levens-Kracht  gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens zullen niet herleidbaar tot individuele computers of aan andere partijen worden verschaft. Indien u niet wilt dat er cookies gebruikt worden, dient u die in uw internet browser uit te zetten.  

Onderaan elke pagina kan u steeds een link vinden waarin uitgelegd staat hoe u deze cookies kan verwijderen.

 

Intellectuele eigendomsrechten 

Levens-Kracht behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Levens-Kracht, deze over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. 

logo 1_edited.png
bottom of page