top of page

Levens-Kracht

BLOG

Klaar om terug vrij te ademen...?

Zonder adem, geen leven. We weten het allemaal…

En toch…


Ergens onderweg verleren we het.

Natuurlijk vrij ademen.


Door de overdaad aan informatie langs allerlei kanalen.

Door steeds mee te lopen in de ratrace van de maatschappij.

Door ontmoetingen waarbij we onszelf niet konden

of durfden zijn.

Door adem-benemende levenservaringen.

Teleurstellingen. Frustraties. Angsten.


En dan… houden we onze adem in. Ze stokt. Ze blokkeert.


Het gebeurt automatisch. Vaak zonder het te weten.

En als we het weten, rijst de vraag:


Hoe kunnen we dat veranderen?


Onze ademhaling is een automatisch proces. Ze reageert

op alles wat we denken en doen. Ze vertelt ons hoe we in

het leven staan…


De ademhaling is ook het enige automatische proces in ons

lichaam waar wij invloed op kunnen uitoefenen….

Door bewust om te gaan met onze adem, bepalen wij

ons denken en doen. Hoe we in het leven willen staan…


We laten de rust terugkeren. In ons hoofd. In ons lichaam.


Door jezelf, je lichaam en je adem terug te leren kennen.

Bewust te worden van veranderingen in je adembeweging.

Merk je dit op? Waar merk je het? Hoe merk je dit?


Adem. Aandacht. Waarnemen.


We lokken de adem. Via beweging, rekking, aanraking, klank,

visualisatie. Door eenvoudige, zeer effectieve oefeningen.


Resultaat: energieker, vitaler en in balans door het leven.


Is dat niet wat we allemaal willen?


Kom mee VRIJ ADEMEN

elke eerste zaterdag van de maand

in Ont-Moet, centrum voor aandacht en bewustzijn.


Alle info vind je op:

www.levens-kracht.com

www.ont-moet.info.


Of stuur een berichtje naar:

info@tcreatiefhoekske.be

info@ont-moet.info

logo 1_edited.png
bottom of page